Риновирус е изолиран при детето, което почина след обикаляне в 3 болници