Коритаров: Битката в Македония е по-скоро геополитическа