„Смърт във вода“ – втората българска среща с Кендзабуро Ое