Норвегия утрои приходите си от продажбата на нефт и газ