Документ на ООН за миграцията - повод за ново политическо напрежение