„Пресечна точка”: Възможно ли е разместване на политическата сцена