Възможно ли е без да си бил първи клас, да се окажеш във втори?