Родители протестират в защита на детска кардиологична клиника