Трите детски учителки с COVID-19 са били в Сърница през почивните дни