Обществени нагласи и политически процеси - консолидирана ли е БСП?