Ще се лекуват ли пациентите с най-евтиния медикамент срещу хепатит С?