Доц. Марчев: Сърдечно болните прекарват коронавируса по-тежко