ОП \"Чистота“ измества сметосъбирането в светлата част на деня