Забранени истории с Джуджи: Дискът от Фестос - „На кафе” (28.11.2023)