Мая Манолова: Ще продължа да бъда омбудсман завинаги