Ясен Петров: Наясно съм със състава, очаквам подкрепа