Николай Кръстев за отхвърленото френско предложение от РСМ