Бившият игумен на Бачковския манастир обявен за издирване