Кузманов: Костваше ми много да изляза, но успях да се събера