„ИГРИ НА ВОЛЯТА”: Чудното момче - Чудомир Григоров