Борисов: Европейският съюз трябва да има обща политика в борбата с пандемията