turbo decoder :отваряне и декодиране на брава- potent,mottura,cr,iseo