След преврата: Границите са затворени от турска страна