След жестоко нападение: Говори адвокатката, пребита от клиент в кантората си