БЧК раздава 6 000 тона хранителни продукти на хора в нужда