Стоил Цицелков: Избори 2 в 1 през юни са напълно реалистичен вариант