Състоянието на пътищата може да се следи със сателити