Изградиха парк върху едно от най-големите сметища в света