Мира Добрева, Кулагин, Ванко 1 – друг фронт за първите номинации във VIP Brother 2018