Цените на повечето храни са се вдигнали рекордно в пандемията