Енгибаров: Ако ръководството прецени винаги мога да си тръгна