Армията започна подготовката за отбелязването на 6 май