Какво е състоянието на детето, върху което падна метална врата на футболно игрище?