Опашката на „Дунав мост 2” намалява, колоната е 8 километра