Ева Майдел потвърди ангажимента на България да стане част от еврозоната