Предвиждат специален договор за приемните родители