Петков: Убийството на Петър Христов е удар срещу управлението