Иван Гарелов: Политиката, разузнаването и журналистиката