Децата от село Калояново преди първото причастие, дадено им от папата