Палийски: Мъчим се да избегнем по-лоши сътресения в Ботев