Продават ли ни търговците опасни продукти и храни с изтекъл срок на годност