Илия Гатев: Българската продукция на пазарите ще продължи да намалява, заради разходите