Кой е основният път на мигрантите от Афганистан към Европа