Всеки четвърти тестван за денонощието е бил положителен