Американският посланик обяви приоритетите, по които ще работи