Повече екипи на полицията по границите заради трафика и бегълците