Големите бензиностанции са поддържали по-висока цена по време на пандемията