Атентаторът от Ансбах пребивавал в България от края на 2013 г. до средата на 2014 г.