Кали: Много хора натрупаха популярност от смъртта на Денис