Стълб по средата на пътя затруднява шофьорите в Трънско